Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Day: August 24, 2017

Përmirësimi i kushteve të banimit për komunitetin Rom dhe Egjiptian

Po vijojmë punën për të mundësuar kushte më të mira jetese në banesat e 28 familjeve të komunitetit rom.  Projekt ky i financuar nga Ministria e Zhvillimit Urban “Për përmirësimin e kushteve të banimit për komunitetin Rom dhe Egjiptian”. 
Ritmi i punimeve është i lartë, për përfunduar përpara fillimit të vjeshtës, duke i siguruar dhe këtyre familjeve banesa të sigurta dhe komode.
#Në_ndihmë_të_familjeve_në_nevojë
#Bashkia_Roskovec
[lsvr_gallery images=”5849,5850,5851″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]

Përmirësimi i kushteve të banimit për komunitetin Rom dhe Egjiptian

Po vijojmë punën për të mundësuar kushte më të mira jetese në banesat e 28 familjeve të komunitetit rom.  Projekt ky i financuar nga Ministria e Zhvillimit Urban “Për përmirësimin e kushteve të banimit për komunitetin Rom dhe Egjiptian”. 
Ritmi i punimeve është i lartë, për përfunduar përpara fillimit të vjeshtës, duke i siguruar dhe këtyre familjeve banesa të sigurta dhe komode.
#Në_ndihmë_të_familjeve_në_nevojë
[lsvr_gallery images=”6037,6038,6039,6040,6041,6042,6043″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]

Takime me popullin

Gjithmonë e më pranë qytetarëve në nevojat që ata kanë.
Si çdo ditë të enjte edhe sot u zhvillua takimi me komunitetin në ambientet e bashkisë Roskovec. Pritja e rradhës u bë nga K/ Administratori i bashkisë z.Kadri Hyska i cili dha përgjigjet dhe sqarimet përkatëse për çdo pyetje dhe shqetësim që qytetarët shprehën.
#Sqarojmë_çdo_qytetarë
#Pranë_komuniteti_për_çdo_nevojë
[lsvr_gallery images=”6028,6029,6030,6031,6032,6033,6034″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]

Facebook
Facebook