Gjithmonë e më pranë qytetarëve në nevojat që ata kanë.
Si çdo ditë të enjte edhe sot u zhvillua takimi me komunitetin në ambientet e bashkisë Roskovec. Pritja e rradhës u bë nga K/ Administratori i bashkisë z.Kadri Hyska i cili dha përgjigjet dhe sqarimet përkatëse për çdo pyetje dhe shqetësim që qytetarët shprehën.
#Sqarojmë_çdo_qytetarë
#Pranë_komuniteti_për_çdo_nevojë

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).