Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANKETIMI PËR VLERËSIMIN E PUNËS SË KËSHILLIT TË BASHKISË ROSKOVEC PËR VITIN 2020

Ky pyetësor është krejtësisht anonim, nuk mbledh asnjë të dhënë personale sensitive dhe realizohet nga Këshilli i Bashkisë Roskovec. Qëllimi i tij është vëtëm për marrjen e opinionive të banorëve për hartimin e raportit vjetor të punes së Këshillit të Bashkisë për vitin 2020.

Facebook
Facebook