Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Month: February 2017

Young liders of Roskovec

Young liders of Roskovec!
Ky është grupi më i ri i krijuar me të rinjtë e Bashkisë Roskovec. Një grup me nxënës të grup- moshave 13 -18 vjeç të cilët kanë dëshirë për tu përfshirë sa më shumë në komunitet, të japin kontributin në përmirësimin e tij, të zhvillojnë aftësitë e tyre në lidership dhe të përmirësojnë të shprehurit në gjuhën angleze.
Ky organizim ishte bashkëpunim i përfaqësuesit të “Peace Corps” Will Burchell, Ronada Hoxha Drejtoreshë e Organizatës Jo Fitimprurëse “ Gruaja, Komuniteti, Mjedisi-Harmonizuar për Zhvillim” dhe Elfrida Goga Përgjegjëse e Shërbimit Social.
Nxënësit diskutuan rreth qellimeve dhe rregullave që ky grup duhet të ketë që të mirëfunksionoj dhe nëpërmjet një proçesi votimi grupi arriti të zgjedh me konsensus emrin e tij.

[lsvr_gallery images=”4284,4285,4286,4287,4288″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]  
 

INVESTIMET NE ROSKOVEC

Ditën e sotme Kryetarja e Bashkisë Roskovec znj. Majlinda Bufi inspektoi punimet e filluara në rrugët e brendshme të lagjeve “Kito Goga” dhe “Qazim Hoxha”. Gjithashtu një vëmendje të veçantë i kushtoi dhe punimeve që po kryhen për kanalet vaditëse në të gjithë territorin e Bashkisë Roskovec për ti ardhur në ndihmë fermerëve.
[lsvr_gallery images=”4277,4278,4279,4280,4281″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]

GRATE FERMERE

Ditën e djeshme më datë 22.02.2017, në ambientin e Pallatit të Kulturës, nën kujdesin e veçantë të Kryetares së bashkisë Roskovec znj. Majlinda Bufi u zhvillua takimi me gratë fermere. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe N/ Kryetarja e Bashkisë znj. Hava Begaj dhe disa gra fermere të zonës tonë.
Zona jonë është një zonë bujqësore dhe bashkia Roskovec që nga fillimi i aktivitetit të saj si bashki e madhe, i ka qendruar përherë pranë fermerëve. Këtë herë vëmendje të veçantë i është kushtuar grave fermere. Kryetarja e Bashkisë shprehu se do të jetë në mbështetje dhe përherë pranë tyre për çdo problem që ato kanë gjatë përditshmërisë të punës së tyre .
[lsvr_gallery images=”4268,4269,4270,4271,4272,4273″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]

INFRASTRUKTURA RRUGORE

Vazhdojnë punimet në rrugët e brendshme të lagjeve. Jo vetëm rrugët kryesore me standarte dhe parametra urbanë, por edhe rrugët dytësore. Puna është zhvendosur në rrugën “Kito Goga” për ndërtimin e trotuarëve. Rrugët e brendshme të qytetit, sistemimi dhe riorganizmi i hapsirave publike do t’i japë një tjetër pamje lagjeve dhe gjithë qytetit.
[lsvr_gallery images=”4253,4254,4255″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]

Promovimi i Transparencës në Buxhetim në Nivel Lokal nëpërmjet Auditimit Social

Ditën e sotme në ambientet e Pallatit të Kulturës u zhvillua trajnimi për Promovimin e Transparencës në Buxhetimin në Nivel Lokal nëpërmjet Auditimit Social nga Fondacioni për Liri Ekonomike në mbështetje të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara Tiranë. Të pranishëm në këtë trajnim ishin drejtues dhe një pjesë e stafit të Bashkisë Roskovec. Synimi kryesor i projektit është të promovojë transparencën buxhetore dhe llogaridhënien për përdorimin e fondeve publike në nivel lokal ndërmjet përdorimit të instrumentave të medias sociale. Ajo c’ka u diskutua sot vinte theksin në reformën administrative- territoriale.
[lsvr_gallery images=”4258,4259,4260,4261,4262″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]

MBLEDHJE KESHILLIT BASHKIAK

Dje më datë 20.02.2017 u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak për vitin 2017. Në rendin e ditës ishin këto probleme:
1.Miratimi i Ndihmave Ekonomike për muajin Janar, Shkurt 2017
2.Miratimin për kryerjen e Partneritetit Publik Privat (PPP)
3.Dhënien e ndihmës financiare pronarëve të objekteve të dëmtuara, për shkaqe natyrore, në njësinë administrative Kuman.
4.Dhënien e ndihmës financiare në mënyrë të barabartë pronarëve të objekteve të dëmtuara, të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore, në fshatin Marinëz.
5.Projekt- ndërtim i Lapidarit të Dëshmorëve të luftës, Suk 1.
6.Projekt- ndërtimi i Lapidarit në fshatin Vlosh.
7.Miratimin e ndryshimeve në Buxhetin e Bashkisë për vitin 2017.
Për këto e disa probleme shtesë të tjera që u trajtuan në mbledhje të Këshillit Bashkiak u dhanë shpjegime nga stafi drejtues i bashkisë. Në fund u morën vendimet përkatëse.
[lsvr_gallery images=”4225,4226,4227,4228,4229,4230″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]

RRETH RROTULLIMI ROSKOVEC

Vazhdojnë punimet për rreth rrotullimin në Roskovec. Këto ditë është punuar për ndërtimin e trotuarit dhe do të vazhdojë me shtrimin e rrugës. Edhe pak ditë na ndajnë deri në përfundimin me sukses të këtij investimi.
[lsvr_gallery images=”4234,4235,4236,4237,4238″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]

PERROI I VIDHISHTES

Ka ditë që dy eskavatorë po punojnë për pastrimin e përroit të Vidhishtës. Puna s’ka ndalur asnjë ditë që nga fillimi deri më sot. Deri tani janë pastruar 700 ml gjatësi . Shumë shpejt do të zgjidhen dhe problemet e fermerëve për kullimin e parcelave të tyre bujqësore përgjatë këtij përroi.
[lsvr_gallery images=”4248,4249,4250″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]

KAMPIONATI VOLEJBOLLIT PER VAJZA

Ditën e sotme u organizua kampionati i volejbollit për vajza midis shkollave të mesme të Bashkisë Roskovec : shkolla e mesme “Adem Vrapi” Roskovec, shkolla e mesme e bashkuar “Didin Bishani” Kurjan dhe shkolla jopublike “Goja e Artë”. Ky eveniment u zhvillua në ambientet e shkollës “Goja e Artë”. Emocione të shumta shoqëruan pjesëmarrësit dhe të ftuarit e pranishëm. Fituese e kësaj veprimtarie rezultoi shkolla “Goja e Artë”. Suksese të mëtejshme jo vetëm shkollës fituese por dhe shkollave pjesëmarrëse.
[lsvr_gallery images=”4241,4242,4243,4244,4245″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]

INFRASTRUKTURA RRUGORE

Pas përfundimit të rregullimit të rrugëve të brendshme “Refat Çepele” dhe “Jonus Çepele”, puna tashmë është zhvendosur në rrugët “Qazim Hoxha” dhe “Kito Goga”. Ka filluar faza e parë e punës e cila do të vazhdoj me lirimin e hapsirave publike. Infrastuktura rrugore me parametra europiane është objektivi kryesor i Bashkisë Roskovec. Për këtë arsye po i kushtohet një vëmendje e veçantë rrugëve dytësore të cilat po i kthejnë gjallërinë e humbur qytetit tonë.
[lsvr_gallery images=”4212,4213,4214,4215,4216″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]