Aktivitete

Një lajm i mirë…

Inauguruam sot ambjentet e përmirësuara të qendrës së kujdesit ditor PAK dhe ndamë certifikatat për pjesëmarrëset në trajnimet intensive me temë “Vlerësim zhvillimi dhe terapi zhvillimi për fëmijët me vështirësi zhvillimi. Në kuadër të projektit “Hap pas Hapi” rritja e kapaciteteve të Qendrës PAK, me financim të Bashkisë Roskovec dhe zbatuar nga Organizata Society Forward. […]

Mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin Shkurt.

Ditën e djeshme u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin Shkurt. ➡️Në rend dite u diskutuan dhe miratuan pikat si më poshtë : 👇 1. Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes. 2. Informacion mbi Vendimet e Këshillit të mbledhjes së muajit Janar 2021. 3. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit […]

Banesa sociale

📍Dy nga pesë familjet përfituese të banesave sociale nënshkruan kontratën e privatizimit ➡️ 📍Tajar dhe Sulo Latifi , t’i gëzoni banesat 🙏me fëmijë e me nipër 😀 #BanesaSociale #BashkiaRoskovec

Përmirësimi i kushteve të banimit për 30 familje

Vazhdon puna deri në përmbushje të plotë të çdo zëri të punimeve të planifikuar në projekt . 📍Nuk ndërtojmë vila , por kushte më të mira nga ato që kanë patur . 📍Përmirësimi i kushteve të banimit për 30 familje në të gjithë bashkinë . #PranëQytetarëve #MinistriaeFinancave #BashkiaRoskovec

Përmirësime në infrastrukturë

Vazhdojmë me përmirësimin e infrastrukturës . 📍Çdo ditë në punë në shërbim të qytetarëve #BashkiaRoskovec

Lexo të gjitha aktivitetet