Aktivitete

Vendimi i Këshillit Bashkiak për buxhetin e vitit 2020 dhe kalendari i menaxhimit të tij.

Buxheti i Bashkisë Roskovec për vitin 2020

Buxheti i Bashkisë Roskovec për vitin 2020.

Numri i punonjësve për vitin 2020

Numri i punonjësve për vitin 2020.

Miratimi i vendimeve të Këshillit Bashkiak nga Prefektura

Miratimi i vendimeve të Këshillit Bashkiak nga Prefektura. m

Miratimi i Prefekturës për Buxhetin e Bashkisë Roskovec për vitin 2020

Miratimi i Prefekturës për Buxhetin e Bashkisë Roskovec për vitin 2020.

Lexo të gjitha aktivitetet