Aktivitete

Shkolla verore

U mbyll sot cikli i dytë i shkollës verore, të organizuar nga Bashkia Roskovec, për t’i dhënë një mundësi ndryshe të gjithë të rinjve të Bashkisë. Z/ Kryetari i Bashkisë z. Isa Hoxha uroi të gjithë të rinjtë për përkushtimin e treguar gjatë gjithë ditëve të shkollës verore dhe shpërndau çertifikata në shenjë mirënjohje. Shkolla […]

Rrethrrotullim i ri në Roskovec

Investim i ri në Roskovec. 👏👏 🔛Ka filluar puna për ndërtimin e rrethrrotullimit në kryqëzimin e rrugës së Kurjanit, duke sjell dhe kompletimin e plotë të gjithë unazës në pjesën lindore të qytetit. Ky objekt do të shtojë edhe sigurinë në rrugë pasi përbënte burim aksidentesh. #PunëKonkrete #PërmirësojmëInfrastrukturën #BashkiaRoskovec

Rikonstruksioni i kagjes Kurtaj

Sot jemi zhvendosur në Ngjeqar, në lagjen Kurtaj. Ka filluar punë për rehabilitimin e këtij segmenti rrugor për të lehtësuar lëvizjen e banorëve dhe mjeteve. Ky është vetëm fillimi i punës, finalizimi i të cilës do të garantojë një cilësi më të mirë jetese.

Rikonstruksioni i Kishës “Shën Kolli”

Rikthehemi sërish në Kurjan për të vazhduar punën për restaurimin e Kishës së Shën Kollit. Kisha e Shën Kollit përbën një pasuri të vyer për zonën e Kurjanit dhe të gjithë Myzeqesë, për historinë dhe afresket në brendësi të saj. Projekti parashikon restaurimin e elementëve konstruktivë të objektit. #PunëKonkrete

Provim për shërbimin civil

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Roskovec, zhvilloi sot testimin me shkrim/ intervistat me gojë për pranimin në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, (specialistët) për grupin e pozicioneve: •specialist inxhinier ndërtimi/ topograf/ arkitekt •specialist jurist •specialist arkitekt •specialist veteriner •specialist në sektorin e […]

Lexo të gjitha aktivitetet