Aktivitete

Sistemi vaditës

Mirëmëngjes  E nisëm ditën sot me ndërhyrjet në sistemin vaditës. Pas punës së Bashkisë Roskovec, kanalit vaditës V37, në Njësinë Administrative Strum, i janë rikthyer funksionet e tij të plota.  Një investim ky i nevojshëm dhe i domosdoshëm për fermerët e kësaj zone nga të ardhurat e bashkisë. Garantimi i cilësisë dhe jetëgjatësia e investimit […]

Stacioni i pompimit të Hoxhenjëve

Zgjidhje përfundimtare, për një problem emergjent  Ka filluar puna për mbrojtjen e stacionit të pompimit të Hoxhenjëve, në Suk 1, nga vërshimet e lumit Seman. Ndërhyrje e domosdoshme për të garantuar sigurine e veprës dhe për t’u ardhur në ndihmë fermerëve të zonës me shërbimin e ujitjes , por jo vetëm . Ky stacion do […]

Infrastruktura rrugore

Rikonstruksioni i rrugës Suk 1- Arapaj- Samaticë është një investim madhor për komunitetin dhe një tjetër premtim i mbajtur nga Kryebashkiakia zj. Majlinda Bufi. Tashmë jemi në fazën e ndërtimit të trotuarëve. Një projekt i plotë me asfaltim, ndriçim, trotuare dhe hapësira të gjelbëruar. Ky investim ashtu si dhe çdo investim tjetër i bërë nga […]

Rilindje e Bujqësisë

Kur themi #Rilindje_të_Bujqësisë kuptojmë rehabilitimin dhe rikthimin e funksioneve të kanaleve kulluese dhe vaditëse. Sot jemi duke punuar për sistemin kullues, i cili do t’i shërbejë komunitetit të fshatrave Marinëz dhe Jagodinë. Një punë që do të vazhdojë deri në rehabilitimin e plotë të të gjithë kanaleve kulluese dhe vaditëse në territorin e Bashkisë Roskovec.

Rikonstruksioni i rrugës “Elmaz Pelo”

Vazhdon puna për rikualifikimin e rrugëve të brendshme dhe sistemimin e trotuareve. Fotot më poshtë sjellin pamje nga rruga “Elmaz Pelo” në Kuman. #çdoditëpunë #BashkiaRoskovec  

Lexo të gjitha aktivitetet