Aktivitete

Rehabilitimi i kanaleve ujitës

Një nga prioritetet e bashkisë sonë është të jetë gjithmonë në ndihmë të fermerëve, për t’ju ofruar atyre lehtësira në punën e tyre. Punimet për rehabilitimin e kanaleve ujitës janë drejt përfundimit. Pas veshjes me beton, puntorët janë duke punuar për vendosjen e portave. #Rehabilitimi_kanaleve_ujitës

Qendra Rinore Roskovec

Filluam punimet për ndërtimin e “Qendrës Rinore”, bashkëpunim midis bashkisë Roskovec, Youth Act dhe financim të IADSA. Me shtimin e popullsisë dhe sidomos grupmoshave të reja, kërkesat dhe nevojat e tyre janë në rritje. Prandaj bashkia Roskovec po mundëson ndërtimin e kësaj qendre, qellimi i së cilës është të ndihmojë të rinjtë të shtojnë horizonte, […]

KUZ Agaçaj

Çdo ditë nga një investim i ri në bashkinë Roskovec  Kanë filluar punimet e kanalizimeve dhe ujrave të zeza në lagjen Agaçaj, Njësia Administrative Strum. Një investim i domosdoshëm dhe shumë i kërkuar nga banorët, nga të ardhurat e bashkisë. #Bashkia_Roskovec

Rehabilitimi i rrjetit ujitës

Jemi në Marinëz, njësinë administrative Kuman, duke punuar për rehabilitimin e kanalit vaditës. Ky kanal është pjesë e projektit “ Rehabilitimi i rrjetit ujitës”, mbështetur nga Qeveria Shqiptare dhe financim nga Banka Botërore. #Ripërtëritje_bujqësisë #Në_ndihmë_të_fermerëve  

Rikonstruksioni i rrugës “Suk 1- Arapaj- Samaticë”

Çdo ditë jemi një hap përpara në rikonstruksionin e rrugëve, rehabilitimin e sistemit të ujitjes dhe kullimit, sistemimin e kanalizimeve dhe ujrave të zeza, etj. 🔛Vazhdojnë punimet për rikonstruksionin e rrugës Suk 1- Arapaj- Samaticë për t’a kthyer në funksion të plotë këtë rrugë kaq shumë të dëshiruar nga banorët e zonës. Drejt #Transformimit_Urban

Lexo të gjitha aktivitetet