Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njoftime

Në mbështetje të VKM Nr.666 datë 10.10.2019 për “Kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike”,njoftojmë nxënësit e arsimit të mesëm profesional viti i I(parë) në institucionet arsimore publike , që janë të interesuar të aplikojnë për të përfituar një prej bursave të shtetit sipas kritereve përkatëse në VKM,se duhet të paraqiten pranë Bashkisë Roskovec,në Sekretarinë e Këshillit për të dorëzuar dokumentacionin përkatës.

Në mbështetje të VKM Nr.666 datë 10.10.2019 për “Kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike”,njoftojmë nxënësit e arsimit të mesëm profesional viti i I(parë) në institucionet arsimore publike , që janë të interesuar të aplikojnë për të përfituar një prej bursave të shtetit sipas kritereve përkatëse në VKM,se duhet të paraqiten pranë Bashkisë Roskovec,në Sekretarinë e Këshillit për të dorëzuar dokumentacionin përkatës.
Afati përfundimtar për plotësimin e dokumentave është data 10.12.2021.

Për cdo informacion dhe sqarim ju lutem paraqituni në Sekretarinë e Këshillit Bashkiak.

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE BANORËVE TË KOMUNITETIT TË ROSKOVECIT DHE TË GJITHA PALËVE TË INTERESUARA.Në bazë të ligjit Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, ligjit Nr 139/2015 datë 17.12.2015“Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 18, të Rregullores së Këshillit Bashkiak për konsultimet publike, Ju njoftojmë se do të zhvillohen dëgjesa publike në kuadër të: – Hartimit të “Buxhetit për vitin 2022” – Hartimit të “Paketës Fiskale për vitin 2022”

📢DËGJESË PUBLIKE BANORËVE TË KOMUNITETIT TË ROSKOVECIT DHE TË GJITHA PALËVE TË INTERESUARA 📌Në bazë të ligjit Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, ligjit Nr 139/2015 datë 17.12.2015“Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 18, të Rregullores së Këshillit Bashkiak për konsultimet publike, Ju njoftojmë se, do të zhvillohen dëgjesa publike në kuadër të: – Hartimit të “Buxhetit për vitin 2022” – Hartimit të “Paketës Fiskale për vitin 2022” sipas grafikut :👇

Shkarko

Shkarko

Facebook
Facebook