Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vendodhja e zyrave të Bashkisë

Të dhëna për vendodhjen e zyrave të Bashkisë Roskovec , orari i punës, emrat dhe kontakteve te zvëndëskryetarëve dhe drejtorëve përkatës:

Në godinën e Bashkisë Roskovec kati I parë pranë zyrës ADISA ndodhet:

 • Sherbim zyre informacioni
 • Shėrbimi i zyrave tė gjendjes civile
 • Sherbimi i aplikimit te kartave dhe pasaportave
 • Sherbime te nevojshme prane sporteleve te ADISA
 • Sherbim arketim pagesash faturat e ujesjellesit
 • Sherbim per ndihme sociale
 • Sherbim informacioni per pagimin e taksave lokale
 • Zyra e Sekretares se Keshillit Bashkiak
 • Salla e mbledhjeve te Keshillit Bashkiak
 • Zyra e Sekretares se Keshillit Bashkiak
 • Salla e mbledhjeve te Keshillit Bashkiak
 • Zyra e Sekretares se Keshillit Bashkiak
 • Salla e mbledhjeve te Keshillit Bashkiak

Në godinën e Bashkisë Roskovec kati I dytë ndodhen drejtoritë:

 • Zyra e Kryetarit
 • Zyra e Drejtorit te Kabinetit
 • Zyra e Sekretarit te Pergjithshem
 • Dy zyrat e NenKryetarit
 • Drejtoria Ekonomike
 • Drejtoria Juridike dhe e Burimeve Njerëzore
 • Sektori I Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi
 • Sektori i procedurave te prokurimeve
 • Sektori i Sekretari-Arkivit

Në godinën e Bashkisë Roskovec kati I tretë ndodhen drejtoritë:

 • Drejtoria e të Ardhurave Vendore
 • Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit
 • Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
 • Drejtoria e IMT-së dhe Policisë Bashkiake
 • Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Shëndetësisë, Projekteve Sociale, Koordinimi me BE-në dhe Sherbimeve Komunitare
 • Sektori I Auditit të Brendshëm
 • Sektori I Zbatueshmërisë së Investimeve

Orari i punës në Bashkinë Roskovec është nga dita e hënë deri në ditën e premte , 8 00- 16 00.
Adresa: Qender Roskovec, Bashkia Roskovec

Facebook
Facebook