Rëndësia e librit në erën dixhitale

Aktivitetet me të rinjtë vazhdojnë…
“Rëndësia e librit në erën dixhitale”
Kjo ishte tema e cila përfshiu në një bashkëbisedim nxënësit e shkollës “Adem Vrapi” , përfaqësuesit e Youth Act dhe përfaqësuesit e Bashkisë Roskovec.
I pranishëm në këtë takim ishte dhe shkrimëtari roskovecar z. Flamur Çepele i cili dha opinionin e tij mbi këtë temë kaq të rëndësishme.

Dita Ndërkombëtare e Romëve

Sot, Dita Ndërkombëtare e Romëve.
Në kujtim të kësaj dite, Bashkia Roskovec organizoi një aktivitet gjatë të cilit u tregua historia e Romëve, himni dhe traditat e tyre.
Himni, muzika tradicionale dhe lojrat e shpejtësisë ishin ato të cilat ngritën publikun në këmbë.
I pranishëm në këtë aktivitet ishte N/Kryetari i Bashkisë z. Isa Hoxha i cili uroi komunitetin Rom në këtë ditë të shënuar dhe shprehu se : “Bashkia Roskovec do të punoj për të avancuar përfshirjen sociale të komunitetit Rom dhe për ti mundësuar aksese më të mirë në shërbime dhe në punësim”.
Të gjithë mund të kontribuojmë për një shoqëri më gjithëpërfshirëse.
#Dita_Ndërkombëtare_e_Romëve

Më prano, më kupto, më dua!

“Më prano, më kupto, më duaj”
Kjo ishte motoja e këtij aktiviteti sensibilizues për fëmijët autik, të organizuar nga mësuesja Borana Kuka, në shkollën Alush Grepcka.
Të pranishëm në këtë aktivitet ishin drejtoria e shkollës, përfaqësues nga Bashkia Roskovec , prindër dhe nxënës.
Qëllimi i aktivitetit ishte që të pranohen këta persona në shoqëri sepse dhurata më e madhe për ta është “ndjenja e të qenurit të barabartë”.

“Pjata prej Druri”

“Pjata prej Druri”
Ky ishte aktiviteti hapës për programin “ROMACTED”, program ky i financuar nga Këshilli i Evropës, përfitues i të cilit është edhe Bashkia Roskovec.
Aktiviteti kombinoi elemente të muzikës Rome dhe shfaqje teatrale, të cilat u interpretuan nga aktorë Rom.
Në aktivitet kishim pjesëmarrjen e veçantë të z. Claus Neukirch, Shefi i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë; z. Alessandro Angius, Delegat i Bashkimit Evropian në Shqipëri; z. Bekim Murati, Drejtor i Drejtorisë së Vetëqeverisjes Vendore, znj. Orsiola Kurti , Menaxhere Projekti ; z. Bledi Taho, Drejtor Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri dhe z. Sead Kazanxhiu, lehtësues i projektit “ROMACTED”.
Kryebashkiakia znj. Majlinda Bufi gjatë fjalës përshëndetëse shprehu gatishmërinë dhe mbështetjen e saj ndaj gjithë komunitetit Rom në Roskovec dhe ritheksoi se ajo do jetë pranë tyre për t’i zbutur problemet që ata hasin gjatë përditshmërisë së tyre.
Promovimi i rëndësisë së fuqizimit të komunitetit Rom me qellim nxitjen e përfshirjes sociale ishte ajo çka ky aktivitet synonte.
Në përfundim të shfaqjes Kryetarja e Bashkisë në shenjë respekti i dhuroi trupës së aktorëve simbolin e qytetit tonë, statujën “Vajza Myzeqare”.

Barazia Gjinore

Youth Act në Bashkëpunim me Bashkinë Roskovec në kuadër të projektit të financuar nga IADSA, organizoi ditën e sotme një takim me gratë e Roskovecit.
Tema e cila mblodhi pranë ambienteve të Qendrës Social Komunitare ishte “ Barazia Gjinore”.
Barazia gjinore është një prej vlerave thelbësore të një shoqërie demokratike. Një shoqëri e cila investon në arritjen e barazisë gjinore jo vetëm që çon në përmirësimin e jetës së vajzave dhe grave por edhe në transformimin pozitiv të mënyrës së jetuarit të djemve dhe burrave. Prandaj, në afat të shkurtër, duke e promovuar barazinë për disa grupe të nën-përfaqësuara, të tilla si gratë; në arrijmë ta bëjmë komunitetin dhe shoqërinë më të fortë dhe më të pasur, duke bërë që në afat të gjatë të përfitojnë të gjithë anëtarët/et.

Takime sensibilizuese

Në kuadër të projektit të financuar nga IADSA , Youth ACT dhe Bashkia Roskovec , ditën e djeshme u organizuan dy takime.
Takimi i parë u zhvillua në shkollën “Adem Vrapi” me temën “Edukimi shëndetësor për të rinjtë”.
Tema e cila mblodhi në një takim diskutimi gratë e Roskovecit ishte “ Mbrojtja e të drejtave të grave në tregun e punës”.
Të tjera takime do të organizohen në ditët në vazhdim në kuadër të këtij projekti.