Mbledhje Këshillit Bashkiak

Dje më datë 24. 04. 2017 u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak për vitin 2017. Në rendin e ditës ishin këto probleme:

1.Miratimi i Ndihmave Ekonomike për muajin Prill 2017
2. Plan studimor i pjesshëm urbanistik, Jagodinë.
3.Shpronisime të pasurisë pronë private për interes publik, të cilat preken nga zbatimi i projektit “Rehabilitim i rrugës së Kurjanit”
4. Detajimin e shpenezimeve të zërit Materiale të miratuar ne Buxhetin e Bashkisë për vitin 2017.
5.Miratimin e ndryshimeve në Buxhetin e Bashkisë për vitin 2017
6.Miratimin e tavaneve të shpenzimeve për programin Buxhetor Afat- Mesëm 2018-2020.
Për këto e disa probleme shtesë të tjera që u trajtuan në mbledhje të Këshillit Bashkiak u dhanë shpjegime nga Kryetarja znj.Majlinda Bufi dhe stafi drejtues i bashkisë. Në fund u morën vendimet përkatëse.
Ju rikujtojmë se mbledhjet e Këshillit janë të hapur.

Rehabilitim i kanalit ujitës V35

Sot në fshatin Suk 1 , njësia administrative Strum , duke inspektuar punimet e objektit shumë të nevojshëm për fermerët :
” Rehabilitim i kanalit ujitës V35 ” , financuar nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve .
Ujitja , objektivi që po përmbushet jo vetëm në Bashkinë tonë , por në të gjithë vendin .

Takim me gratë Kryefamiljare

Ditën e sotme nën kujdesin e veçantë të Kryetares së bashkisë zj.Majlinda Bufi , u organizua një takim me gratë kryefamiljare. Asnjëherë më parë nuk ishte organizuar një takim i tillë. Gjatë fjalimit Kryetarja shprehu gatishmërinë e saj për të qënë pranë tyre për çdo problem që ato hasin. Gratë kryefamiljare janë një nga kategoritë më në nevojë të shoqërisë tonë , prandaj Kryebashkiakja zj. Majlinda Bufi premtoi se së bashku me strukturat e bashkisë do jenë mbështetje për to.
Gjatë këtij takimi të pranishmet shprehën shqetësimet dhe problemet më kryesore që ato kishin.
Zj. Bufi premtoi se çdo problem i tyre do të shqyrtohet dhe shumë shpejt do të marrë zgjidhje.

Rehabilitim i rrjetit ujitës

Vazhdon veshja me beton e kanalit vaditës VKM1 Roskovec, në kuadër të projekti “Rehabilitim i rrjetit ujitës ” të financuar nga Banka Botërore mbështetur nga Qeveria Shqiptare.
Për ta përfunduar me sukses , me ritme të shpejta po punohet çdo ditë, për arritjen e rezultateve të dëshiruara përpara sezonit të ujitjes.
Gjithmonë pranë fermerëve, në mbështetje të tyre!

Transformim urban

Një punë që vazhdon, zgjatet në kohë , por asnjëherë s’ndalet.
Vazhdojnë punimet për trotuarin Roskovec- Kuman, për një hapësirë të gjelbëruar dhe shlodhëse .
Për një infrastrukturë rrugore me parametra urbanë.

Ripërtëritje e Bujqësisë

Punëtorët e Sektorit të Shërbimeve kanë ditë që kanë filluar pastrimin e kanalit vaditës V 35 Arapaj- Suk 2. Deri më tani, 3.2 km gjatësi ka pësuar një rehabilitim të plotë që nga pastrimi dhe thellimi i tij. Puna do të vazhdojë në të gjithë gjatësinë e këtij kanali prej 4.8 km. Rifunksionimi i këtij kanali do të sigurojë vaditjen e qindra hektarëve tokë.