Mbledhja e Këshillit Bashkiak

Ditën e djeshme, më datë 18. 10. 2018 u zhvillua mbledhja e rradhës e Këshillit Bashkiak.
Në rendin e ditës u trajtuan këto çështje.:
1. Miratimi i fondit për pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe invalidëve të punës për periudhën 1-31 Tetor 2018.
2. Dhënia e Ndihmave Ekonomike për periudhën 1-31 Tetor 2018.
3. Dhënia e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për periudhën 1-30 Shtator 2018.
4. Miratimi i dhënies mendimi për nivelin e ri të tarifave,të ujësjellës-kanalizime SH.A Roskovec.
5. Fillimin e proçesit gjyqësor përkatës.
6. Prishje objekti “Godinë një-katëshe ish-Komuna Strum”
7. Ndërtimin e një godine 3 katëshe për Strehim Social.
8. Pagesa e qerasë për familjet në nevojë.
9. Miratim fondi për marrjen me qera të objekteve private në Njësinë Administrative Strum për tu përdorur nga Shkolla 9-vjeçare Suk 2.
10. Për informacion dhe njohje e Këshillit në lidhje me marrveshjen e investimit nënshkruar ndërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Titullarit të Bashkisë Roskovec me objekt “Projekt zhvillimor i Bllokut Nr.2 Roskovec”. Bashkengjitur VKB “Rikualifikimi Urban dhe Zhvillimor i Bllokut Nr.2,Qendra e qytetit Roskovec”.
11. Dërgim i raportit të monitorimit për 4-mujorin e II viti 2018 nga Drejtoria Ekonomike e Bashkisë.
12. Axhenda e takimeve në komunitet në lidhje me llogaridhënien e zbatimit të buxhetit 2018.

Për këto e disa probleme shtesë të tjera që u trajtuan në mbledhje të Këshillit Bashkiak u dhanë shpjegimet përkatëse nga Kryetarja e Bashkisë znj. Majlinda Bufi dhe stafi i bashkisë.
Ju rikujtojmë se mbledhjet e Këshillit janë të hapura.
#Informohuni!
#Mbledhje_Këshillit_Bashkiak

Takim me qytetarët

Sot, Kryetarja e Bashkisë zj. Majlinda Bufi në takimin e përjavshëm më qytetarët.
Komunikimi i drejtëpërdrejtë me komunitetin, zgjidhja e problemeve të tyre janë shtylla kryesore e punës sonë të përditshme.
#egjithëvëmendjapërju
#takimemeqytetarët

Asfaltimi në “lagjen ish-SMT-ja”

Tashmë është drejt përfundimit asfaltimi në lagjen “Ish- SMT-ja”, Roskovec.✅
Një projekt i plotë më ndriçim, trotuare, hapësira të gjelbëruar dhe asfaltim.
Ky investim ashtu si dhe çdo investim tjetër i bërë nga Bashkia Roskovec, jo vetëm që përmirëson jetesën e qytetarëve në këtë lagje por rrit dhe vlerën e pronave të tyre.
#egjithëvëmendjapërju
#BashkiaRoskovec

Llogaridhënia në Luar dhe Vidhisht

Takimet për llogaridhënien publike për zbatimin e buxhetit të Bashkisë për vitin 2018 vijuan në Luar dhe Vidhisht.
Në mungesë të Kryebashkiakes zj. Majlinda Bufi, këto takime i drejtoi Zv. Kryetari i Bashkisë Roskovec z. Maksim Goga.
Të pranishëm në këto takime ishin : Administratori i Bashkisë z . Kadri Hyska, përfaqësues nga drejtoritë kryesore dhe Këshilli Bashkiak.
Nesër jemi Kuman dhe Marinëz.
Jepi fuqi zërit tënd!💪
#egjithëvëmendjatekju

Plani i përgjithshëm Vendor

📌Fillojmë ditën me pasqyrimin e një takim pune për Planin e Përgjithshme Vendor 📃 të Bashkisë Roskovec. Brenda 6-mujorit të parë të vitit të ardhshëm🗓, do të jetë përfunduar PPV, që do të jetë platforma e zhvillimit për 15 vitet e ardhshme për mënyrën sesi do të zhvillohen Njësitë Administrative.

Trajnim si të përdorim e-Albania

U zhvillua sot trajnimi ” Si të përdorim portalin e-Albania”, me përfaqësues të komunitetit Rom, iniciativë kjo e ndërmarr nga Bashkia Roskovec. Të pranishmit shfaqën mjaft interes dhe dëshirë për të mësuar perdorimin e ketij shërbimi mjaft rezultativ. Gjatë këtij trajnimi u ndoqën hap pas hapi mënyrat sesi mund të bëhesh pjesë e këtij aplikacioni por edhe të përfitosh nga shërbimet falas që ai ofron.

Llogaridhënia në Kurjan dhe Mbërs

Takimet për llogaridhënien publike vijuan në Kurjan dhe Mbërs.
Qytetarë të interesuar për të kërkuar informacion rreth investimeve që janë realizuar me buxhetin e bashkisë për vitin 2018 dhe investimet që janë planifikuara për tu zhvilluar në të ardhmen.
Transparenca e autoriteteve publike është kusht për një shoqëri demokratike.
#Egjithëvëmendjapërju
#Llogaridhëniepublike

Rikonstruksion rruge në Marinëz

Është drejt përfundimit asfaltimi i rrugës së varrezave në Marinëz.
Nuk është thjesht një rikonstruksion rruge por një kërkesë e banorëve të fshatit Marinëz e ngritur si një problematikë në dëgjesat publike.
Drejt objektivit final. 👏
Transformimi është i dukshëm.✅

Llogaridhënie në Ngjeqar dhe Vlosh

Filluan sot takime publike në kuadër të llogaridhënies për zbatimin e buxhetit 2018.
Takime e para u zhvilluan në Ngjeqar dhe Vlosh.
Kryetarja e Bashkisë zj. Majlinda Bufi falenderoi pjesëmarrjen e qytetarëve duke mirëpritur sygjerimet , si dhe iu dha përgjigje pyetjeve të drejtuara nga qytetarët.
Transparenca është elementi kyç i këtyre takimeve.
Investimet e realizuara dhe ato që priten në të ardhmen janë temat kryesore për të cilat diskutohen dhe merren mendime.
Nesër do takohemi në Kurjan dhe Mbërs.
Jeni të lutur të bëhen pjesë e këtyre takimeve.
#LlogaridhëniePublike
#Informohu