Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Fushata kundër trafikimit të qënieve njerëzore .

Bashkia Roskovec, Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve, Shërbimi Social Shtetëror & përfaqësues të Policisë së shtetit organizuan sesione informimi ℹ️ në shkollën 9-vjecare “7-Dëshmorët”, Strum dhe në shkollën e mesme “Adem Vrapi” Roskovec në mbështetje të fushatës kundër trafikimit të qënieve njerëzore .
ℹ️ Sensibilizimi dhe pjesëmarrja aktive e të gjithë shoqërisë në luftën kundër këtij fenomeni, ishin qëllimi i takimeve .
➡️Nxënësit u njohën me konceptet e trafikimit;
✅Mënyrat e rekrutimit të viktimave dhe shfrytëzimit nga trafikantët.
✅Migracioni i pa rregullt ,
✅si dhe ku
duhet të drejtohen për ndihmë në rast se njohin persona të tjerë që janë apo ndihen të rrezikuar.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *