Pasqyrim i takimit të përjavshëm me komunitetin e Bashkisë Roskovec.
Informimi rreth problematikave që ka komuniteti është shtylla kryesore e punës sonë.
Takimi i ditës së sotme u zhvillua nga Zv. Kryetari z. Isa Hoxha.
#Informim

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).