Në rrugën e “Matkës” ka filluar puna për shtrimin e linjave të ujit të pijshëm. Një investim ky i mundësuar nga të ardhurat e bashkisë, do i shërbej banorëve të fshatrave Suk 1, Suk 2 dhe Arapaj.
Të përmirësojmë cilësinë e shërbimeve është prioritet i punës sonë.
#Rrjeti_i_ujit_të_pijshëm
#Bashkia_Roskovec

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).