Jemi duke punuar në kanalin kullues K35 në Njësinë Administrative Strum.
Ky investim i bashkisë do të ndihmojë për kullimin e të gjitha parcelave bujqësore në të gjithë gjatësinë e tij prej 2.2 km.
Ndërhyjmë në kohë për të parandaluar rrezikun nga përmbytjet.
#Rilindje_e_bujqësisë
#Bashkia_Roskovec

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).