Një takim përmbyllës i një studimi me gjetje reale dhe rekomandime konkrete për përmirësime të shërbimeve mjedisore 
Institucionet qëndrore , pushtet lokal , organizata të shoqërisë civile ;
të gjithë së bashku si pjesë e shoqërisë , por edhe individualisht , të japim sadopak për mjedisin ku jetojmë të gjithë 
Faleminderit organizatorëve dhe donatorëve
#PermiresojmeSherbimet

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).