Rrjet të ri ujësjellësi aty ku mungonte.
Me UK Roskovec jemi duke ndërhyrë në përmirësimin e rrjetit të brendshëm të ujësjellësit.
Cilësia e shërbimit është elementi më i rëndësishëm i të gjitha punimeve tona.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).