Zhvillimi i qendrueshëm i bujqësisë është një nga prioritet e Bashkisë Roskovec.
Për këtë arsye nuk ka ndalur asnjëherë puna në rehabilitimin e rrjetit vaditës dhe kullues.
Jemi në kanalin vaditës #V38, në Suk 1, për të vijuar në kanalin #V3, Suk1- Arapaj.
Këto investime jo vetëm do t’i shërbejë vaditjes dhe kullimit të gjithë zonës por do të ndikojë edhe në shtimin dhe cilësisë e prodhimeve bujqësore të zonës.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).