Duke vazhduar punën për rehabilitimin e kanalit kullues #K3093, në Roskovec.
Do të vazhdojmë proçesin e pastrimit të kanaleve kulluese dhe vaditëse në të gjithë territorin e bashkisë, për një bonitet më të mirë të tokës.
#Rehabilitimi_i_bujqësisë

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).