Takimi publik në Marinëz përmbylli ciklin e takimeve të zhvilluara në kuadër të proçesit të buxhetimit me pjesëmarrje për vitin 2018. Në këtë takim morën pjesë Kryetarja e bashkisë Roskovec znj. Majlinda Bufi së bashku me stafin e saj drejtues. Gjithashtu të pranishëm ishin përfaqësues të Këshillit Bashkiak z. Elmaz Cepele, z.Viktor Mata, z. Kudret Kuka, kryetari i fshatit z. Haxhi Ruko dhe përfaqësues nga komuniteti, fermerë.
Të gjitha problemet dhe projektet prioritare te këtij komuniteti u mbajtën shënim nga stafi i bashkisë.
Në fazën e dytë të përgatitjes së buxhetit për vitin 2018 dhe atë tre vjeçar 2018-2019-2020, të gjitha kërkesat dhe problematikat e ngritura nga komuniteti në të gjitha zonat do të shqyrtohen , do të përcaktohen projektet prioritare dhe ato të cilat janë më emergjente për tu zbatuar.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).