Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vetëdeklarimi i adresës së banimit të lehtëson aksesin në të gjitha Shërbimet Publike

Vetëdeklarimi i adresës së banimit të lehtëson aksesin në të gjitha Shërbimet Publike. Apliko Tani!
Hyr në e-Albania ose
Drejtohu në sportelet e Gjendjes Civile
#adresa
#vetedeklarimi #e-albania #adresari #sherbime #gjendjacivile #adresari #regjistrim #shtetishqiptar #ministriaebrendshme #qytetar

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *