Në kanalin ujitës V4, në Kuman , po punohet për veshjen trapezoidale me beton. Dhe ky kanal është pjesë e projektit “Rehabilitimi i rrjetit ujitës” mbështetur nga Qeveria Shqiptare dhe financim nga Banka Botërore. 
#Pranë_fermerëve
#Bashkia_Roskovec

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).