Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dëgjesat publike në njësinë administrative Kuman

Në bazë të ligjit Nr.146/2014 “Për njoftim dhe konsultim publik”, ligjit Nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore” neni 18, të Rregullores së Këshillit Bashkiak për konsultimet publike, u zhvillua dje Dëgjesa Publike në Njësinë Administrative Kuman, në dy fshatrat, Luar dhe Marinëz ku ishin të pranishëm edhe përfaqësues nga Albpetrol dhe Bankers Petroleum Ltd për “Hartimin e Buxhetit dhe Paketës Fiskale 2022”


0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *