Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Month: November 2023

BËHUNI PJESË E VENDIMMARRJES PUBLIKE DUKE VIZITUAR FAQEN TONË TË WEB

Bëhuni pjesë e vendimmarrjes publike duke vizituar faqen tonë të web, ku do gjeni informacione për Këshillin Bashkiak Roskovec dhe instrumentet që mundësojnë qytetarët të ndërveprojnë me Këshillin.

Dëgjes publike

Në bazë të ligjit Nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”,ligjit Nr
139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 18, të Rregullores së Këshillit Bashkiak për konsultimet publike, Ligji mbi Eficencën e Energjisë (Ligji nr.124/2015 amenduar me ligjin nr.28/2021), Ju njoftojmë se do të zhvillohen dëgjesa publike për:
“Planin lokal të veprimit për energjinë dhe klimën Bashkia Roskovec”.
Ju ftojmë të bëheni pjesë e këtyre takimeve të cilat do të realizohen sipas grafikut më poshtë:

Kliko linkun

Shkarko

Facebook
Facebook