Sot, Kryetarja e Bashkisë zj. Majlinda Bufi në takimin e përjavshëm më qytetarët.
Komunikimi i drejtëpërdrejtë me komunitetin, zgjidhja e problemeve të tyre janë shtylla kryesore e punës sonë të përditshme.
#egjithëvëmendjapërju
#takimemeqytetarët

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).