Kanë filluar punimet për “Sistemim – asfaltim i rrugës Likallarë-Vlosh ” , njësia administrative Kurjan . Një investim nga të ardhurat e bashkisë Roskovec . Një falenderim për grupin e punës , specialistë dhe punëtorë që punojnë pa u lodhur për këtë investim .

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).