Rruga Mbërs nga sot nuk do të jetë më problem për banorët përkundrazi do të jetë zgjidhje e shumë problemeve jetike të cilat kanë ekzistuar për shumë vite.
Nisi asfaltimi i rrugës edhe këtu.
Transporti, komunikimi dhe bujqësia marrin jetë me këtë investim.
Shumë shpejt, në Arapaj!

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).