Duke punuar për rehabilitimin e çdo rruge të qytetit.
Në rrugën e Ngjeqarit , pas ndërtimit të trotuarit dhe kompletimit në të gjithë gjatësinë e tij me ndriçim.
Urbanizimi është më pranë se kurrë.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).