Duke vazhduar punën për rehabilitimin e kanalit kullues K 35/2, me gjatësi 880 metra, në Njësinë Administrative Strum.
Do të vazhdojmë proçesin e pastrimit të kanaleve kulluese dhe vaditëse në të gjithë territorin e bashkisë, për një bonitet më të mirë të tokës.

#Rehabilitimi_i_bujqësisë

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).