Vlosh, Ngjeqar dhe Vidhishtë ishin destinacionet e rradhës të përfaqësuesit të “Peace Corps”.
Takime informuese për rolin e z. Robert White në Roskovec dhe “Peace Corps”.
Sapo kemi filluar 
#Dija_është_pushtet

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).