Të kujdesemi për qytetin, për shtëpinë tonë të përbashkët, nuk është vetëm detyrë e punonjësve të sektorit pastrim- gjelbërim por është obligim i të gjithë komunitetit.
Çdo ditë koleget dhe kolegët tanë kujdesen për pastërtinë e qytetit.
Së bashku mund t’ja dalim të mbrojmë mjedisin.
Bashkimi bën fuqinë.💪
#Jeto_shëndetshëm

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).