Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Transparencë- Qeverisje e Suksesshme

Qendra për Çështjet e Informimit Publik, INFOCIP, shpalli rezultatet e Monitorimi Kombëtar për implementimin e ligjit “Për të Drejtën e Informimit” në nivel të qeverisjes vendore.
Nga monitorimi Bashkia Roskovec është renditur në vendin katërt nga 61 bashkitë e Shqipërisë dhe është vlerësuar me notën 9.8.
Ky studim ka monitoruar disa nga karakteristikat më rëndësishme: Pjesëmarrja, Sundimi i ligjit, Transparenca, Përgjegjshmëria, Llogaridhënia, të cilat konsiderohen si parametrat kryesor për matjen e një qeverisje të mirë.
Ky vlerësim na bën të gjithëve krenarë, njëkohësisht na vendos përpara përgjegjësisë për të punuar akoma më shumë.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *