Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Partnerët në Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim

Kryetarja e Bashkisë zj. Majlinda Bufi, ka qënë pjesë e takimit të organizuar sot në qytetin e Fierit nga Partnerët në Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore dhe Inpektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave. Gjithçka ka qënë në kuadër të një takimi konsultues mbi Aktet Nënligjore të Ligjit Nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e Sinjalizuesve”.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *