Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njoftim i rëndësishëm ! “Për Strehimin Social”

Njoftim i rëndësishëm !
Në bazë të ligjit 22/2018 “Për Strehimin Social” VKM 384,datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve e të procedurave të miratimit nga organet e vetëqeverisjes vendore”.
📢Ju njoftojmë se Bashkia Roskovec në kuadër të projektit “Për ndërtimin e banesave për strehimin social” ka filluar një proces bashkëpunimi me Entin Kombëtar të Banesave për strehim social.
✅ Ftojmë banorët e qytetit të Roskovecit dhe Njësive Administrative të paraqesin kërkesat e tyre pranë Zyrës së Informacionit, Bashkia Roskovec brenda datës 30 Shtator.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *