Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mbledhje Këshillit Bashkiak

Sot më datë 12. 06. 2017 u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak. Në rendin e ditës ishin këto probleme:
1. Për një shtesë dhe një ndryshim në Vendimin nr.79 datë 21.12.2016 “Për miratimin e Paketës Fiskale për vitin 2017.”
2. Miratimin e listës së përdoruesve faktik të tokës bujqësore dhe subjektet përfitues të cilët plotësojnë kushtet ligjore për ti pajisur me AMTP,vendndodhjen e tokës,sipërfaqen dhe kufitaret për çdo ngastër.(2 projekt-vendime)
3. Miratimin e programit Buxhetor Afat-Mesëm 2018-2020.
4. Vënie në djeni “Për përfitim nga donacionet” Këshillit të Bashkisë Roskovec.
Për këto e disa probleme shtesë të tjera që u trajtuan në mbledhje të Këshillit Bashkiak u dhanë shpjegime nga Kryetarja e bashkisë zj.Majlinda Bufi dhe stafi drejtues i bashkisë.
Ju rikujtojmë se mbledhjet e Këshillit janë të hapura.

[lsvr_gallery images=”5389,5390,5391,5392,5393,5394,5395,5396,5397,5398″ items_per_row=”4″ masonry=”yes” click_action=”lightbox”]

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *