Ditën e djeshme u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin Shkurt.
➡️Në rend dite u diskutuan dhe miratuan pikat si më poshtë : 👇
1. Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.
2. Informacion mbi Vendimet e Këshillit të mbledhjes së muajit Janar 2021.
3. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak.
4. Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për periudhën 1-31 Janar 2021.
5. Për miratimin e raportit të vlerësimit dhe parashikimit afatmesëm të të ardhurave 2022-2024”.
6. Për një ndryshim në Vendimin Nr.68 datë 28.08.2020 “Për shpronësimin,për interes publik të pasurive të paluajtshme,pronë private,që preken nga projekti “Për ndërtimin e banesave për strehim social, Roskovec”.
7. Për miratimin e Rregullores “Për kushtet dhe rregullat e zënies së hapsirës publike në Bashkinë Roskovec”.
8. Për miratim dhe transferim fondesh në Buxhetin e Bashkisë Roskovec për vitin 2021.
9. Diskutime dhe komente të qytetarëve.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).