Vazhdojnë investimet në rrjetin e ujësjellësit, jemi në #Njësinë Admimistrative Strum
👉ku ka përfunduar me sukses çpimi i pusit në lagjen “Agaçaj” dhe fshatin #Velmish. ➡️ vazhdojnë punimet me depon ujit në fshatin Strum.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).