Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANALIZA 1-VJEÇARE – PROBLEME E DETYRA

Në Njësinë Administrative Strum ditën e premte datë 23 shtator u zhvillua analiza 1-vjeçare e punës në kuadër edhe të transparencës me komunitetin. Në këtë analizë morën pjesë zëvendëskryetari i Bashkisë Roskovec z. Jorgo Begaj, drejtorat Arben Dukaj, Selman Cepele, Viktor Sakaj si dhe administratori Ysenj Agaçi. Shumë nga banorët ngritën problemet e pastrimit të kanaleve, sistemimit të rrugës së varrezave në lagjen Metush, të ujit të pijshëm, të grumbullimit të mbetjeve urbane etj.
Për këto e problem të tjera u dhanë shpjegime dhe u paraqitën projekte konkrete.
Në fund një bashkëbisedim miqësor edhe në kafe. Edhe këtu vazhdoi problematika e analizës.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *