Është drejt përfundimit asfaltimi i rrugës së varrezave në Marinëz.
Nuk është thjesht një rikonstruksion rruge por një kërkesë e banorëve të fshatit Marinëz e ngritur si një problematikë në dëgjesat publike.
Drejt objektivit final. 👏
Transformimi është i dukshëm.✅

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).