Sapo përmirësimi i kushteve të motit e ka mundësuar, ka nisur puna në disa zona të territorit të Bashkisë Roskovec.
Në Roskovec ka filluar puna në tre rrugë shumë të rëndësishme: Jonus Çepele, Dane Çepele dhe Mustafa Buzi.
Fillimisht ndërhyrja do të jetë në ndërtimin e trotuarëve dhe ndriçimin rrugor, ndërhyrje që do të ndikojnë ndjeshëm në përmirësimin e standarteve të jetës së banorëve të Roskovecit.
#Ndërhyrjenëinfrastrukturënrrugore
#BashkiaRoskovec

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).