Rruga e Stanit , rruga Shabanaj dhe rruga e Gogajve në Njësinë Administrative Kurjan, të lëna në harresë për shumë vite. Rrugë të cilat ishin tërësisht të shkatërrura që paralizonin lëvizjen e banorëve dhe automjeteve.
Bashkia Roskovec ka filluar punën për rehabilitimin, sistemimin dhe mbushje me inerte të këtyre segmenteve në mënyrë që t’ja lehtësojë sadopak banorëve jetesën deri në gjetjen e një zgjidhjeje përfundimtare.

#PërmirësimInfrastrukturësRrugore#
#BashkiaRoskovec#

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).