Investimet në infrastrukturë nuk kanë të mbaruar. Puntorët e bashkisë Roskovec janë duke punuar në lagjen e ashtuquajtur “ Ish ndërmarrja Bujqësore”. Pas kanalizimeve dhe ujrave të zeza, ka filluar ndërtimi i trotuarit i cili do të pasohet me rikonstruksionin e rrugës.
Është vetëm një nga punët që kemi programuara të bëjmë.
#Infrastruktura_Rrugore
#Bashkia_Roskovec

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).