📌Sistemimi i rrugës “ Kërranjak”, fshati Luar.

Rruga “Kërranjak” e fshatit Luar në Njësinë Administrative Kuman, është kantieri i radhës në Bashkinë e Roskovecit.
🔛Puna për sistemim e rrugës së këtij fshati është tashmë në fazën e shtresës me rërë bituminoze.
Ky investim financohet nga të ardhurat e Bashkisë Roskovec .
Kryetarja e Bashkisë Roskovec zj. Majlinda Bufi ka siguruar se investimet do të vazhdojnë për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve tanë.
📌Ky investim do të ketë impakt në përmirësimin e starndarteve të lëvizshmërisë për banorët e fshatit të Luar-it.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).