Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

FSHATI LUAR PËRFITUES NË PROGRAMIN E INVESTIMIT!

MIRËMËNGJES me një lajm të mirë.
FSHATI LUAR PËRFITUES NË PROGRAMIN E INVESTIMIT!
Luar-i është fshati i përzgjedhur nga bashkia Roskovec në Programin e Investimit të zhvillimit rural të100 fshatrave.
Ky fshat u përzgjodh nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural pas propozimit dhe argumentimit të Bashkisë Roskovec.

Ky program ka si qëllim:
a) Investime në përmirësim të infrastrukturës publike (mbështetja për infrastrukturë rrugore, rivitalizime hapësirash publike/urbane, infrastrukturë komunitare, shërbime publike, infrastruktura mjedisore, turistike, monumente të trashëgimisë kultutrore, qendra multifunksionale komunitare, peizazhi mjedisor etj).
b) Zhvillim ekonomik nëpërmjet diversifikimit të aktiviteteve ekonomike( përmirësimi i potencialit turistik në hapësirat rurale, agroturizëm dhe turizëm rural, investime në përmirësimin e shërbimeve tregtare, investime në prodhimin e produkteve tradicionale dhe shërbime të tjera ekonomiko-financiare etj.
 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *