Shumë shpejt do të shohim rezultatet e punimeve në rrugën “Ish Ndërmarrja Bujqësore”. 👏
Jemi drejt ndërtimit të trotuarit, për të vazhduar më pas me shtrimin e rrugës dhe vendosjen e të gjithë elementeve urban.
Për një #urbanizim sa më të shpejt e të sigurt.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).