Në Njësinë Administrative Kuman, fshati Kuman, ditën e djeshme më datë 21.10.2016, filloi faza e parë për rikonstruksionin e qendrës së këtij fshati. Lirimi i hapsirave publike dhe zbatimi i një sërë projektesh infrastrukturore do t’i japin së shpejti qytetit një pamje dhe dimension tjetër.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).