Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Senaca e Këshillimit me Publikun

Në mbështetje të ligjit Nr.139/ 2015 ”Për Vetëqeverisjen Vendore”, Neni 18 i tij, ju njoftojmë se ditën e Mërkurë, datë 16.05.2018, ora 11:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, organizohet Seanca e Këshillimit me Publikun për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë, datë 17.05.2018 .
Ftojmë të gjithë të interesuarit të marrin pjesë.

Facebook
Facebook