Njoftojmë të gjitha familjet përfituese të Ndihmës Ekonomike, personat që trajtohen me pagesë Paaftësie si dhe kujdestarët e tyre se : Brenda muajit Janar 2018 paraqituni pranë Raiffeisen Bank për të hapur numër llogarie pasi pagesat do të kalojnë në bankë.
Numrat e llogarisë duhet të sillen pranë zyrës së Ndihmës Ekonomike, pranë bashkisë Roskovec.
Ju faleminderit për mirëkuptimin!

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).