Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015”Për Vetëqeverisjen Vendore”,Neni 17,53 i tij, u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin Korrik me rend dite si më poshtë :
✅1. Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.
✅2.Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së muajit Maj dhe Qershor 2021 të Këshillit Bashkiak.
✅3. Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për periudhën 1-30 Qershor 2021.
✅4.Për miratimin e fushatës së partneritetit të Këshillit të Bashkisë me qytetarët.
✅5. Për shfuqizimin e Vendimit të Këshillit të Komunës Kurjan Nr.3 datë 24.01.2012.
✅6.Për dhënien e titullit “ Qytetar nderi”.
✅7.Për miratimin e modelit të certifikatës për dhënien e titullit
“Qytetar Nderi”.
✅8. Diskutime dhe komente të qytetarëve.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).