Ditën e sotme u zhvillua mbledhja jashtë radhe e Këshillit Bashkiak, për një emergjencë …

Në rendin e ditës u diskutuan këto çështje:
1. Mbrojtje nga lumi i Semanit i stacionit të pompave Hoxhenj, Suk 1.
2. Miratimin e ndryshimeve në Buxhetin e Bashkisë për vitin 2018.
Informohuni për vendimet e Këshillit Bashkiak.
Informacioni është pushtet. 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).