Kryetarja e bashkisë Roskovec znj. Majlinda Bufi së bashku me stafin e saj zhvilluan sot dëgjesën publike në fshatin Suk 2, në kuadër të buxhetimit me pjesëmarrje për vitin 2018. Gjatë këtij takimi morën pjesë dhe përfaqësues nga Këshilli Bashkiak z. Ardian Metohu , z. Kudret Kuka, z. Konstandin Dorre , kryetari i fshatit z. Gëzim Toska dhe përfaqësues të komunitetit, fermerë e biznese.
Të gjitha projektet prioritare të përmendura nga komuniteti, u mbajtën shënim për t’u rishikuar në një fazë të dytë.
Këto dëgjesa zhvillohen me qëllimin që të rritet pjesëmarrja e qytetarëve në vendimarrjen e bashkisë rreth buxhetit.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).