Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Programet Sociale të Strehimit

Në mbështetje të ligjit Nr.9232 datë 13.05.2004 “Për Programet Sociale të Strehimit”, Neni 78, 83 pika 1 e tij, njoftohen të gjithë qytetarët e Bashkisë Roskovec që bëjnë pjesë në një nga kategoritë e mëposhtme për programet sociale të strehimit, të paraqiten pranë zyrës së Shërbimit Social, Bashkia Roskovec, për të tërhequr listën e dokumentacionit që duhet të dorëzojnë.
KATEGORITË :
1.PERSONAT ME STATUSIN E JETIMIT
2.PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR
3.FAMILJET E POLICËVE TË RËNË NË DETYRË
4.EMIGRANTËT E RIKTHYER
5.FAMILJET E KOMUNITETIT ROM
6.PUNONJËSIT E POLICISË SË SHTETIT
7.PUNËTORI EMIGRANT

Facebook
Facebook